Historia

Det är ju alltid roligt och nyttigt att titta bakåt, historiskt sett. Det var någon gång under 1947 som företaget startades av Herr Kågeland. Då var det på Godhemsplatsen 2 som företaget huserade.

1950 tog Evert Karlsson och Tage Mörck över verksamheten med installationer inriktade på flerbostadshus.

1955 anställdes Åke Thörner som de flesta av våra kunder känner igen.

1958 blev Åke ensam ägare till företaget. Åke hade fina relationer där försäljning var en stor del av verksamheten. Åke kom att ha flera anställda i företaget och under vissa perioder kunde man räkna till mellan 10-12 montörer.

1964 anställdes Rune Landén i företaget. Tiden gick och Åke tyckte att det vore trevligt med Rune som delägare i företaget.
1974 blev Rune delägare.
1975 anställdes Håkan Fagrell.

1986 i februari anställdes Mats Sjöblom efter en 3 månaders provanställning.
1986 i oktober anställdes Per-Anders Hansson.
1987 gick Åke Thörner i pension och lämnade över till Rune Landén.
Juli 2002 sålde Rune Landén företaget till Mats Sjöblom.

Impulsteknik Elinstallation AB